欢迎进入环球UG官网(UG环球),环球UG官方网站:www.ugbet.us开放环球UG网址访问、环球UG会员注册、环球UG代理申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

首页快讯正文

皇冠hg0088开户(www.hg108.vip):Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh

admin2022-09-2010Top Tài xỉu online

皇冠hg0088开户www.hg108.vip)是皇冠体育官方正网线上开放会员开户、代理开户,额度自动充值等业务的直营平台。

(Tiếp theo kỳ trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Hiện nay, trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, đã có một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) còn hạn chế tác động không nhỏ đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều khó khăn và thách thức đan xen

Cùng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững; nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với hệ thống chính trị đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo dung hòa, thời gian tới cần coi trọng nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và cụ thể hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các TCCSĐ trong thời kỳ mới. Thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bảo đảm đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức quần chúng vững mạnh, bảo đảm đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu hợp lý. Coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên lão thành cách mạng và đảng viên trẻ. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên, đồng thời coi trọng phát huy vai trò tích cực trong tự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước những trở ngại, khó khăn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế”. Đặc biệt, sự xuất hiện và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 làm cho các mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa các quốc gia thêm căng thẳng liên quan đến giao thương và vận chuyển các loại thuốc, xét nghiệm chẩn đoán và thiết bị y tế điều trị. Vì lợi ích của mình, các nước lớn sẵn sàng thỏa hiệp với nhau trong giải quyết các vấn đề quốc tế, đồng thời áp đặt kiểu quan hệ nước lớn thực dụng… Trước những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới đang đặt ra yêu cầu cao, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đối với cán bộ, đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt, những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đang hằng ngày, hằng giờ tác động, làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng. Mặt trái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang tạo sự gia tăng về kết cấu xã hội - giai cấp, sự phân hóa giàu, nghèo, tệ nạn xã hội gây bất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bình Phước là địa bàn kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tuy có sự phát triển năng động, tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã biên giới, xã có đạo. Tình hình đòi hỏi toàn đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở cũng như mỗi chi bộ, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng mình thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đặc biệt phải coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo đảm đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, góp phần làm cho: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực”; kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo điều hành của cấp ủy, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp trong tỉnh từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua còn một số hạn chế: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi còn buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”. Cùng với đó là: “Tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số hạn chế trong hệ thống chính trị chậm được khắc phục” là những nguy cơ gây mất đoàn kết nội bộ, gây bức xúc trong đời sống xã hội, tác động tiêu cực đến công tác xây dựng Đảng ở Bình Phước nói chung, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ huyện trong tỉnh nói riêng.

,

幸运哈希源码出售www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,幸运哈希源码出售开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。

,

Trong những năm tới, nhiệm vụ lãnh đạo của đảng bộ các cấp có sự phát triển mới, các TCCSĐ, đảng bộ các cấp có nhiệm vụ lãnh đạo tập trung vào xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế các xã biên giới, dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường gắn kết ý Đảng, lòng dân trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Do vậy, yêu cầu bao trùm trong hoạt động lãnh đạo của đảng bộ các cấp là bảo đảm đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị, bảo đảm cho địa phương luôn giữ vững ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý hành chính, quản lý xã hội, trật tự trị an trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng toàn diện

Sự phát triển đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp ngang tầm. Các cấp ủy đảng phải có khả năng nghiên cứu, xây dựng nghị quyết đúng đắn và lãnh đạo, tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đó là những nhân tố trực tiếp tác động đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ các cấp phải tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái tốt thì phát huy, cái xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh xa chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tự kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay; phân công, phân nhiệm rõ từng công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Khẩn trương lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức cán bộ, chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát việc tự rèn luyện và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp với điều kiện mới của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương xây dựng, bổ sung quy định cụ thể về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh thực hiện chất vấn trong Đảng; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, gắn với việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cơ chế giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và nhân dân, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Khắc phục, chấn chỉnh ngay tình trạng “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân” và tình trạng tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh với những sai trái, vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao ở một số TCCSĐ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”; chú ý công tác nêu gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải tự giác, gương mẫu, tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái tốt thì phát huy, cái khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán” hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can.

(còn nữa)

网友评论